Quy hoạch phát triển cảng biển Chu Lai thành cảng quốc gia

05.12.2018

Hệ thống cảng biển Chu Lai (tỉnh Quảng Nam) là một trong các đầu mối có vị trí quan trọng về giao thông vận tải, giao thương trong nước và quốc tế của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên. Đồng thời là cửa ngõ kết nối ra biển Đông của vùng Tây nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định số 3120/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập quy hoạch phát triển cảng biển Chu Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo đề cương đã được phê duyệt, cảng Chu Lai sẽ được ưu tiên tối đa mặt nước, đường bờ, khu đất cho việc phát triển cảng, dịch vụ hậu cảng, logistics và giao thông kết nối với các khu bến Kỳ Hà, Chu Lai, Tam Giang, Tam Hòa. Xây dựng các bến cảng tổng hợp, container, chuyên dùng và bến vận tải hành khách đảm bảo công suất cảng đủ đáp ứng dự báo nhu cầu hàng hóa thông qua cảng theo từng giai đoạn.

Điều chỉnh phạm vi phục vụ của cảng bao gồm toàn bộ tỉnh Quảng Nam, một phần Bắc Tây nguyên và các tỉnh phía Nam Lào, từ đó điều chỉnh quy mô công suất cảng trong các giai đoạn đến 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều chỉnh quy mô cỡ tàu đến cảng, trong giai đoạn đến năm 2030, quy hoạch phát triển cảng Chu Lai đảm bảo cho tàu 30.000 DWT đầy tải và có thể tiếp nhận các tàu 50.0000 DWT hoặc lớn hơn lợi dụng mực nước thủy triều ra, vào cập cảng.

Đánh giá năng lực tuyến luồng hiện hữu và nghiên cứu quy hoạch mở thêm tuyến luồng mới từ khu vực Cửa Lở kết nối vào các khu bến: Chu Lai, Tam Giang, Tam Hòa, đảm bảo cho tàu từ 30.000-50.000 DWT trở lên ra vào thuận lợi. Quy hoạch phát triển thêm các bến cảng hàng hóa (trong đó có các bến chuyên dùng: gas, xăng dầu…) và các bến vận tải hành khách phục vụ du lịch.

Phấn đấu từ cảng loại II (cảng tổng hợp địa phương) thành cảng loại I (cảng quốc gia, đầu mối khu vực). Theo đó, quy hoạch, đầu tư xây dựng các bến thủy nội địa, các hạng mục công trình nằm dọc hai bên bờ sông đấu nối vào tuyến đường thủy; đảm bảo kết nối giữa các khu bến, các khu logistics sau cảng với các Khu công nghiệp, các vùng kinh tế lân cận, đáp ứng yêu cầu hình thành, phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai nói riêng và toàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung-Tây Nguyên nói chung theo đúng chủ trương đã được duyệt.

Dự kiến diện tích nghiên cứu lập quy hoạch cảng Chu Lai là khoảng 5.186 ha; thuộc các xã Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Giang, Tam Quang, Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai căn cứ đề cương, nhiệm vụ và dự toán được phê duyệt, hoàn chỉnh các thủ tục tiếp theo theo quy định và tổ chức khảo sát, lập Quy hoạch phát triển cảng biển Chu Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.