THACO PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI NÔNG NGHIỆP

06.07.2019

Nhằm nâng cao năng lực, mở rộng chuỗi dịch vụ logistics phục vụ cho giai đoạn đầu tư mới của THACO tại Chu Lai và hoàn thiện chuỗi giá trị xuyên suốt trong lĩnh vực nông nghiệp, từ tháng 3/2019, Chu Lai Logistics đã phát triển dịch vụ vận tải nông nghiệp, trước mắt là logistics chuyên dụng phục vụ xuất khẩu trái cây.

Để chủ động trong cung ứng dịch vụ vận chuyển nông sản, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, Chu Lai Logistics đã chuyên biệt hoạt động vận tải nông nghiệp từ khâu vận chuyển đầu vào gồm vận chuyển thiết bị, vật tư, bao bì, phân bón và cây trồng cho đến vận chuyển đầu ra gồm vận chuyển trái cây đến các kho lạnh, cảng và cửa khẩu xuất khẩu. Hiện nay, hoạt động vận tải nông nghiệp của Chu Lai Logistics bao gồm: vận chuyển đường bộ trái cây và nông sản từ Lào, Campuchia và Tây Nguyên về Cảng Chu Lai; vận chuyển vật tư nông nghiệp cung cấp cho các vùng trồng; cung ứng hệ thống kho lạnh bảo quản trái cây và bãi container lạnh; vận chuyển đường biển phục vụ xuất khẩu. Các tuyến vận chuyển đường bộ gồm: Gia Lai – Chu Lai, Koun Mom (Campuchia) – Chu Lai, Attapeu (Lào) – Chu Lai, Snoul (Campuchia) – Cát Lái (Đồng Nai); vận chuyển đường biển phục vụ xuất khẩu trái cây từ cảng Chu Lai đến các cảng: Khâm Châu, Thượng Hải, Đại Liên, Thiên Tân (Trung Quốc)…

Bên cạnh hoạt động chủ lực là vận chuyển trái cây, Chu Lai Logistics còn vận chuyển hàng đối lưu gồm: vật tư, máy móc thiết bị, phân bón, bao bì đóng gói,… đến các nông trường tại Lào, Campuchia và Tây Nguyên. Việc vận chuyển hàng đối lưu góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động, khai thác triệt để năng lực vận chuyển của các phương tiện, giảm chi phí logistics. Dự kiến, nhu cầu vận chuyển hàng đối lưu trong thời gian tới sẽ tăng cao do Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) mở rộng diện tích cây trồng và thực hiện cơ khí hóa nông nghiệp thông qua sự hỗ trợ của THACO.

Việc tận dụng tối đa ưu thế về cơ sở hạ tầng tại cảng Chu Lai và các tuyến vận chuyển quốc tế hiện hữu đã giúp Chu Lai Logistics giảm chi phí vận tải cho hàng nông sản xuất khẩu cũng như các loại hàng hóa khác qua cảng. Cùng với đó, để nâng cao năng lực vận chuyển nông sản, Chu Lai Logistics đã đầu tư xây dựng kho lạnh trái cây gần 5.000m2 và bãi container lạnh hơn 10.000m2, đồng thời đầu tư mới các trang thiết bị hiện đại, phương tiện vận chuyển chuyên dụng, đồng bộ theo từng loại nông sản như xe đầu kéo, thùng sơmi rơmoóc lạnh, sơmi rơmoóc xương,…