ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG TẠI CẢNG CHU LAI

03.09.2019

Để nâng cao năng lực hoạt động và đem lại những dịch vụ với chất lượng cao nhất cho khách hàng, cảng Chu Lai đã ứng dụng phần mềm khai thác cảng PL-TOS vào hoạt động quản lý khai thác, kinh doanh xếp dỡ hàng container tại cảng.
Phần mềm PL-TOS là giải pháp quản lý khai thác cảng thế hệ mới theo quy trình chuẩn quốc tế, có chức năng điều hành có kế hoạch các hoạt động cầu bến, bãi, tàu,… theo sát thời gian thực tế. Cụ thể, phần mềm điều hành việc lập kế hoạch cầu bến cho các tàu dự kiến cập cảng, giữ chỗ trên bãi cho khách hàng đặt trước, kiểm soát vòng đời container từ khi cập cầu – hạ bãi – xuất hàng và vị trí container trên bãi; các báo cáo thống kê sản lượng của cẩu, xe nâng chụp, đội xe vận chuyển,… đồng thời kiểm soát các container đủ điều kiện nhập, xuất qua cảng thông qua việc kết nối với dữ liệu hải quan; kiểm soát chặt chẽ việc hạ bãi, xuất tàu theo thời gian thực tế.

Tất cả quy trình từ khâu lập kế hoạch, giám sát điều hành đều được thể hiện trực quan bằng đồ họa và được hỗ trợ kết nối với các thiết bị tự động: HHC/VMC, Barcode, scanner,… Đặc biệt, hệ thống PL-TOS được kết nối trực tiếp với hệ thống VNACCS/VCIS của Tổng cục Hải quan.
Việc ứng dụng phần mềm khai thác container giúp nâng cao tính kế hoạch trong khai thác hoạt động của cảng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và quản lý chặt chẽ các dịch vụ tại cảng. Trong thời gian tới, cảng sẽ tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin thế hệ mới vào quản lý khai thác các dịch vụ logistics (gồm: ứng dụng chia sẻ nguồn hàng và khai thác).